EDI - Electronic Data Interchange

Vilka är fördelarna med e-handel?

När information överförs elektroniskt mellan köparens och säljarens system blir hanteringen effektivare. Många steg i processen kan effektiviseras med automatisering och därmed sparad tid som resultat. Samtidigt leder e-handel till ökad kvalitet genom att det mycket sällan blir fel när de manuella rutinerna minskar. (Källa: Nätverket för Elektroniska Affärer)

Powered by Berry Studio