Det lilla företaget med de stora resurserna

Projektledning inom elektronisk affärskomunikation

Hans-Ove Aldenbrink har under de senaste 20 åren i stort sett bara jobbat med EDI-projekt. Tidigare arbetade jag på IBS Sverige AB med ASW affärssystem. Under våren 2010 startade jag företaget AL-DATA som har flera verksamheter inom den elektroniska affärskommunikationen. Specialisering har skett inom bl a livsmedel- och byggbranschen.

Från och med den 1 januari 2011 har jag bildat ett AB med namnet Aljo-Data AB och verksamheten drivs numera i detta nya bolag.

LIVS

Inom livsmedel har jag jobbat med distributörerna Coop (Norden), Axfood, ICA, Minego, Servera och Bergendalgruppen i samband med att producenter har anslutit sig till dessa.

BYGG

Inom byggbranschen har flera byggkedjor varit mina samarbetspartner, bl a Coop, Beijer, Skanska, XL-bygg, NCC och PEAB.
Vidare har jag tagit fram programvara för att bilda prisfiler, typ Finfo och den nya byggprislistan Vilma.
Följer utvecklingen inom branschen, bl.a genom organisationen BEAST.

VAN-tjänst

För att knyta ihop tillverkare och distributörer krävs det en mellanhand, typ VAN-tjänst. I Sverige har vi Posten/Strålfors som en av de större aktörerna, där i huvudsak allt samarbete har skett.
För att bilda olika register/filer måste det ske en sk ”mappning” där programvara både från Inobiz och iCore har använts.
De format som är vanligast är EDIFACT, xml, textfiler (som t ex SAP:s IDOC-format) och kommaseparerade filer.

SWE-fakturan

Under senare tid har ”SWE-fakturan” börjat att användas mer och mer bl a inom landsting och kommuner. Här har jag ett gott samarbete med bl a Logica och Pagero som är två aktörer som jobbar mycket med staten, landsting och kommuner.
Läs mer om SWE-fakturan på www.svefaktura.se

Kom snabbt igång med EDI

Behöver ditt företag eller organisation hjälp med att få igång EDI-trafik tag kontakt med mig så kan vi pratas vid om detta.
Referenser finns på många stora företag i Sverige.
Aljo-Data arbetar bl.a med iStone i Göteborg.

Powered by Berry Studio