Det lilla företaget med de stora resurserna

Våra tjänster

Aljo-Data AB arbetar med flera tjänster inom IT-området.

Hans-Ove Aldenbrink arbetar till störst delen i hela Sverige med EDI affärskommunikation, systemering och programmering, försäljning samt installation av Visma Spcs programvaror, webbsidor och webbshopar.

Johan Aldenbrink är tekniker och arbetar med kunder framför allt inom Jönköpings kommun. En ny verksamhetsgren är kabeldragning och bredbandsinstallationer i villor och mindre fastigheter där WetterNet drar fram fiber. Vidare arbetar vi med felsökning och ombyggnation av datorutrustning.

Den största delen i vår verksamhet är dock nyförsäljning av datorutrustning.

Powered by Berry Studio